Zapomněli jste heslo?;

Maraton Zdravé 5

V kategorii: Novinky z výuky

Celkem 15 tříd naší školy se počátkem května zúčastnilo programu Zdravá 5. Do školy zavítaly dvě lektorky Zdravé 5, paní Ilona Výtisková a paní Zdeňka Poschová, které hravou formou s dětmi procvičily zásady správné výživy.

Mladší děti ve Škole Zdravé 5 seznámily s 5 základními zásadami zdravého stravování, děti si zasoutěžily a také si pochutnaly na vlastnoručně připravené svačince. Na závěr si odnesly vysvědčení a dárečky Zdravé 5.

Pro žáky 2. stupně lektorky připravily Party se Zdravou 5, což byla dvouhodinovka přípravy studeného party pohoštění. Žáci získané vědomosti zúročili při přípravě občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnali.

Touto cestou chceme poděkovat oběma lektorkám za velmi pěkně připravený program. Děti z jednotlivých tříd se těšily, až budou vařit a soutěžit a sdělovaly si svoje zážitky. 

Za kolektiv učitelů Ludmila Hrušková