Finále Zdravá 5

Pojďte se s námi podívat, jak si nejlepší týmy z naší celostátní kuchařské soutěže Finále Zdravá 5 užily svojí výhru v podobě kurzu vaření.


Pravidla soutěže

KDO MŮŽE SOUTĚŽIT?
Do soutěže se mohou stále hlásit tříčlenné týmy z každé mateřské školy, základní školy, dětského domova nebo nízkoprahových či volnočasových klubů v ČR. Nově se také mohou hlásit rodiče s dětmi. V kategorii Rodiče s dětmi musí tým tvořit alespoň jeden rodič a jedno dítě (maximální počet dětí v týmu jsou 3). V rámci rodiny může soutěžit více týmů.

Zařazení do soutěžních kategorií proběhne následovně: Mateřská škola, Základní škola mladší žáci (1. a 2. třída), Základní škola starší žáci (3. – 5. třída), Základní škola žáci druhého stupně (6. – 9. třída), Dětské zařízení a Rodiče s dětmi. Klienti dalších školských a sociálních zařízení jako jsou nízkoprahová zařízení a další subjekty pracující s dětmi a mládeží se mohu zúčastnit také a budou zařazeni do kategorie Dětská zařízení. Každá škola, rodina, dětský domov i kluby nominují libovolný počet týmů.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Přihláškou se rozumí nahrání receptu na zdravou svačinku, jejíž součástí bude libovolné ovoce nebo zelenina, nahrání fotografií z přípravy a konzumace svačinky. Podmínka nutnosti obdarování někoho v okolí je zrušena. Soutěžní příspěvky nahrávejte prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.zdrava5.cz. Upozorňujeme, že ve finálním bodování rozhoduje jak soutěžní recept, tak kvalita (ostrost) fotografií. Hlásit se můžete v období od 14. února do 31. května 2020. Součástí přihlášky musí být název soutěžního týmu (přezdívka), název pokrmu, fotografie (maximálně 3, každá o velikosti maximálně 500 kB, fotografie by měly být ostré a nerozmazané) a v případě školy i třída.

POTVRZENÍ GDPR
V případě, že nahráváte fotografii, kde jsou vyobrazeny děti, je nutné k přihlášce nahrát Souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude podepsaný zákonným zástupcem dítěte. Osobní údaje a fotografie dětí budou zpracovávány výlučně pro interní účely projektu. Formulář naleznete v přihlášce nebo je možné ho stáhnout zde.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNA.
Letošní zadání soutěže zní: Připravte zdravou svačinku, jejíž součástí bude libovolné ovoce nebo zelenina. Jedná se o přípravu studeného nebo teplého pokrmu vhodného na svačinu, který bude obsahovat jakékoli ovoce nebo zeleninu, bude zdravý a nápaditý. Vítězné týmy budou odměněny věcnými a zážitkovými cenami.

KRITÉRIA SOUTĚŽE.
Odborná porota bude hodnotit složení a vzhled svačinky. Podmínka nutnosti obdarování je zrušena. Cena připravené svačinky by se měla pohybovat kolem 100 Kč. Týmy jistě u poroty zabodují i kreativním názvem receptu a celkovým pojetím – kostýmy soutěžících, dekorace apod. Týmy se mohou hlásit do 31.5. 2020.

PROPLACENÍ SUROVIN.
Nadační fond Albert proplatí nákup potřebný na přípravu receptu každého týmu, a to zasláním nákupní poukázky do prodejny Albert v hodnotě 100 korun (jedna stokorunová poukázka je vždy určena pro jeden tým, v případě, že přihlásíte týmů více, obdržíte více poukázek).

Poukázku zašleme na adresu školy, organizace či přihlášeného rodiče, ale až po obdržení přihlášky (receptu a fotografie) do soutěže a také po obdržení účtenky za nakoupené suroviny. Suroviny mohou být nakoupeny v libovolné prodejně kterékoliv maloobchodní značky. Suroviny pro více týmů z jedné školy, třídy, organizace nebo rodiny mohou být na jedné účtence, poukázky zašleme jedné zodpovědné osobě. Účtenky s názvem týmu a jménem zodpovědné osoby (v případě školy včetně jména pedagoga, názvu a adresy školy, v případě rodiče včetně jména a adresy rodiče) zasílejte na adresu:
Kristýna Bernatová, Nadační fond Albert, Radlická 117, Praha 5, 158 00.

POROTA


Z přihlášených týmů vybere odborná porota 3 nejlepší týmy z každé kategorie, které budou odměny věcnými a zážitkovými cenami. Vítězné týmy budou zveřejněny 31. 5. 2020 na našich stránkách. Velké finále i veřejné hlasování je zrušeno z důvodu karanténních opatření.

Nadační fond Albert si vymezuje právo případné změny podmínek nebo termínů soutěže, které včas oznámí na www.zdrava5.cz a emailem škole nebo zařízení.

V případě dotazů kontaktujte:
Alenu Paldusovou: alena.paldusova@albert.cz, 720 936 177
Kristýnu Bernatovou: kristyna.bernatova@albert.cz, +420 720 936 133