Akreditované semináře

Semináře pro pedagogy

V rámci našeho vzdělávacího projektu Zdravá 5 již čtvrtým rokem realizujeme pro pedagogy mateřských a základních škol čtyřhodinový metodický seminář,akreditovaný Ministerstvem školství (MŠMT), s názvem „Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže“, ze kterého si účastníci zdarma odnášejí nově připravené metodické materiály pro interaktivní práci s dětmi ve školách.

Cíle semináře:

  • představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy,
  • seznámit s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví,
  • začlenit správnou výživu do RVP mateřských a základních škol,
  • prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní
  • práci se žáky,
  • naučit pedagogy pracovat s představenými materiály,
  • předat pedagogům nové metodické materiály

Akreditovaný seminář je určen pouze pro pedagogy, kteří seminářem neprošli v předchozích letech.

Nabídka seminářů

V ROCE 2019/2020 JSOU AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE URČENY PRO PEDAGOGY MATEŘSKÝCH ŠKOL.

Název Datum Volných míst Stav
Termíny akreditovaných seminářů pro rok 2021 připravujeme