Akreditované semináře

V rámci projektu Zdravá 5 již pátým rokem realizujeme pro pedagogy mateřských a základních škol akreditovaný metodický seminář (Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 28191/2021-1-890) „Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže“, ze kterého si účastníci odnášejí zdarma krabici s nově připravenými metodickými materiály pro interaktivní práci s dětmi v běžné výuce.

Cíle semináře:

  • představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy,
  • seznámit s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví a zdravotní gramotnosti
  • prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky,
  • naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály,
  • předat pedagogům nové metodické materiály.

Obsah semináře vychází z platných dokumentů MŠMT ČR a z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. Jedním z hlavních pilířů těchto dokumentů je zajistit zdravý život, zvýšit jeho kvalitu i zdravotní gramotnost všech občanů České republiky. Účastníci semináře se seznámí s nejaktuálnějšími poznatky z oblasti zdraví, s akcentem na výživu dětí předškolního i školního věku a s aktuálními informacemi, které souvisí s problematikou výchovy ke zdraví a zdravotní gramotností. Seminář představí pedagogům mateřských a základních škol mimo jiné také metodické pomůcky, které jim umožní efektivněji dané téma předávat dětem s ohledem na věkové zvláštnosti a nabídne didaktické postupy, jak s těmito materiály pracovat.

Nabídka seminářů

Název Datum Volných míst Stav
Seminář pro Jihočeský kraj - České Budějovice (Jihočeský kraj) 07.06.2024 25 zrušeno
Seminář pro Zlínský kraj - Zlín (Zlínský kraj) 03.06.2024 0 přihlašování ukončeno
Seminář pro kraj Vysočina - Jihlava - Jihlava (Vysočina) 25.03.2024 0 přihlašování ukončeno
Seminář pro Liberec kraj - Liberec (Liberecký kraj) 29.11.2023 0 přihlašování ukončeno
Seminář pro Královehradecký kraj - Hradec Králové (Královehradecký kraj) 27.11.2023 0 přihlašování ukončeno
Seminář pro kraj Vysočina – Jihlava - Jihlava (Vysočina) 31.10.2023 12 zrušeno
Seminář pro Středočeský kraj (seminář proběhne v Praze) - Praha (Středočeský kraj) 22.06.2023 0 přihlašování ukončeno
Seminář pro Zlínský kraj - Zlín (Zlínský kraj) 05.06.2023 0 přihlašování ukončeno
Seminář pro Olomoucký kraj - Olomouc (Olomoucký kraj) 21.04.2023 0 přihlašování ukončeno
Seminář pro Moravskoslezský kraj - Ostrava (Moravskoslezský kraj) 20.04.2023 0 přihlašování ukončeno
Krajský úřad - Karlovy Vary (Karlovarský kraj) 05.04.2023 0 přihlašování ukončeno
Krajský úřad - Brno (Jihomoravský kraj) 28.03.2023 0 přihlašování ukončeno
Krajský úřad - Pardubice (Pardubický kraj) 07.02.2023 0 přihlašování ukončeno
Krajský úřad - Plzeň (Plzeňský kraj) 15.12.2022 0 přihlašování ukončeno
Krajský úřad - Ústí nad Labem (Ústecký kraj) 13.12.2022 0 přihlašování ukončeno
PROBĚHLÝ - ZŠ Smolkova - Praha (Hlavní město Praha) 18.10.2022 0 přihlašování ukončeno