Výukové programy

Výuka může probíhat každý pracovní den školního roku v prostorách školy.

Vyučovací blok pro jednu třídu trvá dvě vyučovací hodiny, obvykle vyškolíme 2 třídy za jedno dopoledne, pokud není individuálně domluveno jinak. Program pro mateřskou školu trvá do 60 minut. Maximální počet žáků v jedné třídě je do 30, v případě málo početných tříd doporučujeme třídy pro výuku sloučit. Pro program Párty se Zdravou 5, který probíhá ve cvičné kuchyňce, určuje počet žáků kapacita kuchyňky. Program vede odborně vyškolený lektor Zdravé 5, který zajistí všechny pomůcky i potraviny k výuce potřebné.


Lednice Zdravé 5

Lednice Zdravé 5

Program je určený pro mateřské školy a děti od 4 let. Jedná se o pohádkový příběh, pomocí kterého se děti zábavnou formu... více

Škola Zdravé 5

Škola Zdravé 5

Škola Zdravé 5 je určena pro žáky 1. a 2. tříd základních škol. Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami... více

ZŠ1
Nakupování se Zdravou 5

Nakupování se Zdravou 5

Nakupování se Zdravou 5 je program určený pro žáky 3 .- 5. tříd základních škol. Pod vedením lektorky si žáci projdou deskovou... více

ZŠ2
Párty se Zdravou 5

Párty se Zdravou 5

Párty se Zdravou 5 je program pro žáky 2. stupně základních škol. Program je zahájen teoretickou části ve třídě, kde si děti prohloubí... více

ZŠ3
Zdravě za pár pětek

Zdravě za pár pětek

Program Zdravě za pár pětek jsme připravili pro děti z dětských domovů nebo klienty nízkoprahových center a podobných neziskových zařízení. Ve... více

DZ
Kurz udržitelného vaření pro neziskové organizace

Kurz udržitelného vaření pro neziskové organizace

Kurz udržitelného vaření je určen primárně pro dětské domovy a neziskové organizace a je založen na propojení principu neplýtvání... více

DZ
Mr. Tummy

Mr. Tummy

Cílem tohoto programu je propojit anglickou výuku s tématem zdraví zábavně, hravě a ukázat dětem, že obě oblasti je mohou velmi... více

ZŠ2

Legenda

Mateřská školka
ZŠ1
Základní škola, 1. - 2. třída
ZŠ2
Základní škola, 3. - 5. třída
ZŠ3
Základní škola, 6. - 9. třída
DZ
Dětské zařízení