Rozšiřujeme působení našich programů

V posledních letech se zvyšuje povědomí o důležitosti zdravého stravování a jeho vlivu na celkovou pohodu a vývoj dětí. V této souvislosti program Zdravá 5 přináší inovativní přístup k vzdělávání v oblasti výživy nejen ve školách, ale i v rámci neziskových organizací a domovů pro děti (DD). Lektorky programu, které se specializují na výživu a zdravý životní styl, rozšířily své působení i do těchto institucí.

 

Tento krok je zvláště důležitý pro děti v DD a nízkoprahových centrech, které často nemají dostatek příležitostí se dozvědět o zásadách zdravého stravování a vaření. Programy, které lektorky Zdravé 5 nabízejí, jsou přizpůsobeny potřebám a možnostem dané organizace a jsou zaměřeny na praktické dovednosti, jako je výběr správných potravin, čtení etiket, plánování jídel a základy zdravého vaření.

 

Zapojení do těchto programů má pro děti a mládež několik klíčových přínosů. Především jim umožňuje získat důležité informace a dovednosti, které mohou využít v každodenním životě, a to i po opuštění domova pro děti či nízkoprahového centra. Kromě toho se jedná o skvělou příležitost pro sociální interakci a týmovou práci, kdy děti společně pracují na přípravě jídel a diskutují o zdravém životním stylu.
Rozšiřujeme působení našich programů