Děkujeme za zpětnou vazbu

I na naší škole se uskutečnil vzdělávací program Zdravá 5, který vedla odborně
vyškolená a příjemná pani lektorka Kukol.

Svým pedagogickým přístupem podala dětem hravou formou problematiku zdravé výživy.
Děti se zapojovaly, reagovaly a spolupracovaly. Téma si vyzkoušely jak teoreticky, tak prakticky.

Dětem se jiný přístup k výuce velice zalíbil, rádi by si jej opět zopakovaly příští školní rok.
Děkuje celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Šitbořice

 


Děkujeme za zpětnou vazbu