Akreditované semináře Zdravé 5 se vrací

V rámci projektu Zdravá 5 již pátým rokem realizujeme pro pedagogy mateřských a základních škol čtyřhodinový metodický seminář:

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže.

Dosud proběhlo 15 seminářů pro základní školy a 19 seminářů pro mateřské školy. Celkem se zúčastnilo dané akce téměř 1000 pedagogů ze všech krajů ČR.

„Na semináři toho typu jsem poprvé. Seminář pro mě byl velmi přínosný. Především vám děkuji za jasné vysvětlení principů zdravé výživy a zodpovězení všech mých otázek. Velmi se těším na práci s vašimi pomůckami, které se dětem nejen budou líbit, ale pomocí kterých se naučí základy zdravého stravování.“ (anonymní odpověď učitelky z MŠ, Praha 12)

V průběhu roku 2023 plánujeme semináře ve všech krajích České republiky. Jejich obsah vychází z platných dokumentů MŠMT ČR a z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. Jedním z hlavních pilířů těchto dokumentů je zajistit zdravý život, zvýšit jeho kvalitu i zdravotní gramotnost všech občanů České republiky.

Cílem semináře je:
představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy, seznámit s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví a zdravotní gramotnosti, prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky, naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály, předat pedagogům nové metodické materiály.

Představíme pedagogům mateřských a základních škol mimo jiné také metodické pomůcky, které jim umožní efektivněji dané téma předávat dětem s ohledem na věkové zvláštnosti a nabídneme didaktické postupy, jak s těmito materiály pracovat. Kompletní sadu metodických materiálů získají účastníci semináře zdarma.

Seminář plně hradí Nadační fond Albert, pro účastníky je tedy zcela zdarma. Seznam seminářů včetně přihlášení najde zde.

Těšíme se na všechna společná setkání.


Akreditované semináře Zdravé 5 se vrací