Měníme životní styl dětí

Jedno lednové úterý nás navštívila lektorka Zdravé 5 v naší mateřské škole Pečice. Vzdělávací program pro děti byl velice přínosný a zábavný. Děti se s radostí zapojovaly do činností a odnesly si nové zkušenosti, se kterými se snad doma podělí i se svými rodiči a sourozenci. Životní styl dnešních rodin a dětí není právě nejrůžovější. U většiny dětí shledáváme nevhodné stravovací návyky, málo pohybu a aktivit na čerstvém vzduchu. V předškolním vzdělávání se snažíme o osvětu u dětí, ale také u rodičů. Děkujeme tedy i za Vaši pomoc.  

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat paní Lucii Balounové za její návštěvu u nás a společnosti Albert a Nadačnímu fondu Albert za vzdělávací projekt Zdravá 5, který je velmi přínosný jak pro děti tak pro pedagogy.

Moc děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Petra Velasová

Ředitelka Mateřské školy Pečice


Měníme životní styl dětí