Milý pozdrav posílají ze Základní školy Mikoláše Alše

Na naší základní škole i v mateřské škole proběhl v loňském i letošním roce program Zdravá 5 a byli jsme požádáni o zpětnou vazbu. Všechny ročníky napříč školou měly možnost se zúčastnit. Žáci prvního stupně se účastnili programu na třídách, žáci druhého stupně měli možnost využít naší cvičnou kuchyňku.

Paní lektorka byla milá a komunikativní, rozšířila dětem povědomí o zdravém životním stylu, sdělila nové, zajímavé a aktuální informace (např. hovořila s dětmi o škodlivosti energetických nápojů apod.) a dokázala žáky zaujmout.

Při zpětném rozhovoru učitelů s dětmi, hovořili také žáci o tom, že program pro ně byl jak zábavný, tak i podnětný k tomu, aby se např. pokusili některé své stravovací návyky změnit a více pečovat o své zdraví. Děti měly možnost vyzkoušet si také praktickou přípravu pokrmů a seznámit se s pravidly stolování.

Děkujeme za tuto zkušenost.

S pozdravem,

Martina Nosková, ZŠ Mirotice

 

A jak to přesně probíhalo si můžete přečíst i v krátkém článku na webu  Základní škola a Mateřská škola Mikoláše Alše v Miroticích


Milý pozdrav posílají ze Základní školy Mikoláše Alše