Akreditované semináře Zdravé 5: Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti výživy

Pedagogové mateřských a základních škol mají opětovně možnost rozšířit své vědomosti a dovednosti v oblasti výchovy ke správné výživě dětí a mládeže prostřednictvím akreditovaných seminářů projektu Zdravá 5. Tyto semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a již pátým rokem poskytují pedagogům zajímavé náměty a praktické zkušenosti pro práci s dětmi.

 

Seminář „Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže“ je čtyřhodinovým programem, který pedagogům předává nejen teoretické poznatky z aktuálních oblastí výživy, ale také nové metodické materiály a interaktivní didaktické postupy. Tento přístup pomáhá učitelům efektivněji zapojovat téma zdravého stravování do výuky a motivovat děti k zdravému životnímu stylu.

 

Účastníci semináře se mohou těšit na následující klíčové benefity:

- Aktuální informace o správné výživě a výchově ke zdraví.

- Seznámení s vládním dokumentem ZDRAVÍ 2030.

- Interaktivní workshopy a praktické cvičení s metodickými materiály.

- Kompletní výbava metodických pomůcek pro práci s dětmi.

- Certifikát o absolvování akreditovaného semináře.

 

Semináře Zdravá 5 jsou velmi žádané a kapacita je omezená, což svědčí o velkém zájmu ze strany pedagogické komunity. Pro školy a pedagogy jsou tyto semináře nabízeny zdarma, což je další z mnoha výhod tohoto projektu.

 

Pedagogové, kteří mají zájem o účast na semináři, se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek projektu Zdravá 5.

 

Přínos seminářů Zdravá 5 je nejen ve zvýšení odborných kompetencí učitelů, ale i v praktickém přístupu k výchově dětí v duchu zdravého životního stylu. Je důležité, aby děti již od útlého věku přijímaly zásady správného stravování a byly motivovány k aktivnímu a zdravému způsobu života. Učitelé hrají v tomto procesu klíčovou roli a akreditované semináře Zdravé 5 jim v tomto směru poskytují vynikající podporu.

 

Citace ředitelky mateřské školy „Hvězdička“ v Liberci, Veroniky Chramostové, potvrzuje přínos těchto seminářů:

 

"Seminář mě ujistil v tom, že co se týče zajišťování zdravé a vyvážené stravy dětem v mateřských školách, tak jsme na správné cestě. Rodiče by měli podporovat unikátní systém školního stravování, který je zajištěn dětem v mateřských školách a základních školách v České republice. Není v Evropě samozřejmostí, že mají děti ve školských zařízeních zajištěné stravování v takové kvalitě. Bohužel se nám v mateřských školách zvyšuje počet dětí, které nemají z rodin osvojené správné stravovací návyky. Seminář byl přínosný v množství informací, které se týkaly správného výživového poměru jídel, pestrosti jídelníčku, ale i sdělováním informací směrem k rodičovské veřejnosti. Zároveň jsme obdrželi zajímavé výukové materiály, které využijeme ve vzdělávacích činnostech v mateřské škole, ale i pro informování rodičů."

 

Tato slova zdůrazňují význam a dopad akreditovaných seminářů Zdravé 5 a ukazují, jak mohou pomoci učitelům a školám ve výchově zdravější generace.


Akreditované semináře Zdravé 5: Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti výživy