Pozdrav ze ZŠ Holýšov

Vážená paní učitelko, dovolte nám vyjádřit velké poděkování za Vaši zpětnou vazbu k projektu Preventivní program Zdravá 5. Vaše pečlivé hodnocení a konstruktivní připomínky jsou pro nás nesmírně cenné a inspirující. S radostí sdílíme… 

 

 

V předchozích dvou týdnech realizovala paní V. Kopřivová preventivní program Zdravá 5 pro žáky druhých ročníků v ZŠ Holýšov. Ráda bych touto cestou zaslala pozitivní zpětnou vazbu od dětí i třídních učitelek.

Děti se seznámily se zásadami správného stravování, sestavovaly si zdravou svačinu, poznávaly známou i méně známou zeleninu a ovoce a zjistily, jak na jejich tělo působí zdravé a nezdravé potraviny. Zmíněny byly například i energetické nápoje, s jejichž užíváním se, bohužel, setkáváme i u takto malých dětí.
Přikládám i několik fotografií.
Pokud bude program Zdravá 5 nadále nabízen, rádi jej znovu využijeme.
S pozdravem
L. Hálková, ZŠ Holýšov

 


Pozdrav ze ZŠ Holýšov