Nápaditý únor v MŠ Lubná

Únorový program v naší školce byl velmi nápaditě sestaven. Děti třídily potraviny, vyslechly si pohádku o panu Papáčkovi z knihy Pohádky Zdravé 5, kterou nám lektorka i darovala.  V průběhu povídání si několikrát zacvičily na písničky z CD, které nám také zůstalo v MŠ. Pohyb je totiž nedílnou součástí zdravého životního stylu. Po celou dobu programu děti aktivně spolupracovaly s velmi milou a zkušenou lektorkou. Ta si získala pozornost všech hned od začátku, přestože to není jednoduché pracovat a zaujmout děti různého věku, které v jednotřídce jsou. Za zmínku stojí i jednoduché, ale nápadité a variabilní pomůcky.

Dovolte mi touto cestou poděkovat Mgr. Keprtové za zážitkový program, který splnil své poslání. Irena Rensová, vedoucí MŠ Lubná


Nápaditý únor v MŠ Lubná